Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne

 1. Polityka prywatności określa, jak zbierane, przetwarzane i przechowywane są dane osobowe Użytkowników niezbędne do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem serwisu internetowego https://lecznica-swlukasza.pl (dalej: Serwis). 
 2. Serwis zbiera wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia i rozwoju usług w nim oferowanych. 
 3. Dane osobowe zbierane za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO) oraz ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. 

II. Administrator danych

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych poprzez Serwis jest Lecznice św. Łukasza sp. Z o.o. sp. K. , adres:05-510 Konstancin-Jeziorna ul. Piłsudskiego 30, KRS: 0000671829 , NIP: 1231347431 , REGON: 366950347 , adres poczty elektronicznej: Leczncie@gmail.com (dalej: Administrator). 

III. Cel zbierania danych osobowych 

 1. Dane osobowe wykorzystywane są w celu:  
 • rejestracji konta i weryfikacji tożsamości Użytkownika, 
 • umożliwienia logowania do Serwisu, 
 • realizacji umowy dotyczącej usług i e-usług, 
 • komunikacji z Użytkownikiem (livechat, formularz kontaktowy itp.) 
 • wysyłki newslettera (po wyrażeniu zgody Użytkownika na jego otrzymywanie), 
 • prowadzenia systemu komentarzy, 
 • świadczenia usług społecznościowych, 
 • promocji oferty Administratora, 
 • marketingu, remarketingu, afiliacji, 
 • personalizacji Serwisu dla Użytkowników, 
 • działań analitycznych i statystycznych, 
 • windykacji należności, 
 1. ustalenia i dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy albo skorzystania z innych funkcjonalności Serwisu. 

IV. Rodzaj przetwarzanych danych osobowych

Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika: imię i nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu, NIP. 

V. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres: 

 • gdy podstawą przetwarzania danych jest wykonanie umowy – do momentu przedawnienia roszczeń po jej wykonaniu, 
 • gdy podstawą przetwarzania danych jest zgoda – do momentu jej odwołania, a po odwołaniu zgody do przedawnienia roszczeń. 

W obu przypadkach termin przedawnienia wynosi 6 lat, a dla roszczeń o świadczenia okresowe i roszczeń dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej – 3 lata (jeśli przepis szczególny nie stanowi inaczej). 

VI. Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane: podmiotom powiązanym z Administratorem, jego podwykonawcom, podmiotom współpracującym z Administratorem np. firmom obsługującym e-płatności, firmom świadczącym usługi kurierskie/pocztowe, kancelariom prawnym. 
 2. Dane osobowe Użytkowników będą przekazywane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG). 

VII. Prawa Użytkowników 

 1. Użytkownik Serwisu ma prawo do: dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, cofnięcia zgody w każdej chwili (co nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego w oparciu o zgodę przed jej cofnięciem). 
 2. Zgłoszenie o wystąpieniu przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z wymienionych praw należy przesłać na adres Lecznice@gmail.com. 
 3. Administrator spełnia lub odmawia spełnienia żądania niezwłocznie – maksymalnie w ciągu miesiąca od jego otrzymania. 
 4. Użytkownik ma prawo złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie narusza jego prawa i wolności (RODO). 

VIII. Pliki cookies 

 1. Serwis zbiera informacje za pomocą plików cookies – sesyjnych, stałych i podmiotów zewnętrznych. 
 2. Zbieranie plików cookies wspiera poprawne świadczenie usług w Serwisie i służy celom statystycznym. 
 3. Użytkownik może określić zakres dostępu plików cookies do swojego urządzenia w ustawieniach przeglądarki. 

IX. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

 1. Dane Użytkowników nie mogą być przetwarzane w zautomatyzowany sposób tak, że na skutek tego mogłyby zapaść wobec nich jakiekolwiek decyzje. 
 2. Dane Użytkowników mogą być profilowane celem dostosowania treści i personalizacji oferty po wyrażeniu przez nich zgody. 

X. Postanowienia końcowe

 1. Administrator ma prawo do wprowadzenia zmian w Polityce prywatności, przy czym prawa Użytkowników nie zostaną ograniczone. 
 2. Informacja o wprowadzonych zmianach pojawi się w formie komunikatu dostępnego w Serwisie. 
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.