Prof. dr hab. n. med. Robert Gasik

Neurolog / Ortopeda Traumatolog

Brief info

Prof. dr hab. n. med. Robert Gasik jest specjalistą neurologii oraz ortopedii i traumatologii narządu ruchu, specjalizującym się w schorzeniach kręgosłupa.

Prof. dr hab. n. med. Robert Gasik

Specjalizacja:

  •  Neurolog
  • Ortopeda Traumatolog

Wykształcenie:

  • Akademia medyczna w Warszawie

Doświadczenie zawodowe:

  • Narodowy Instytut Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji
  • Centralny Szpital Kliniczny AM w Warszawie

Leczone Choroby:

  • Schorzenia kręgosłupa

prof. Robert Gasik Jest specjalistą chorób układu narządu ruchu, w Lecznicy św. Łukasza w Konstancinie udziela konsultacji związanych ze schorzeniami kręgosłupa.

 

prof. Robert Gasik jest kierownikiem Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Narodowego Instytutu Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji w Warszawie.

W 2011 roku w Instytucie Reumatologii, na wniosek prof. Gasika – złożony Radzie Naukowej Instytutu – została utworzona Klinika i Poliklinika Neuroortopedii i Neurologii. Od początku istnienia Kliniki prof. Gasik objął funkcję p.o. kierownika Kliniki. W tym samym roku, na podstawie przeprowadzonego przewodu habilitacyjnego, ocenie dorobku naukowego i zawodowego oraz przedłożeniu pracy habilitacyjnej pt. “Wpływ dyskopatii lędźwiowego odcinka kręgosłupa na stawy kolanowe”, uchwałą Rady Naukowej II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego uzyskał tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych w zakresie medycyny – ortopedii.

W 2012 roku został kierownikiem Kliniki i Polikliniki Neuroortopedii i Neurologii Instytutu Reumatologii i funkcję tą pełni do dziś.Od 2012 prof. Gasik wprowadzał systematycznie do oferty procedur wykonywanych w Klinice wszystkie rodzaje operacji służących leczeniu chorób kręgosłupa. Szczególną uwagę poświęcił tym rodzajom operacji, które są specyficzne dla grupy pacjentów z chorobami reumatycznymi i pacjentów starszych.

W 2020 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego.

Od 2017 do 2018 roku prof. Gasik był prezydentem elektem Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa, od 2019 do 2021 r. pełnił funkcję prezydenta Polskiego Towarzystwa Chirurgii Kręgosłupa.

 

Gdzie przyjmuje profesor Robert Gasik?

– prof. Robert Gasik przyjmuje w Konstancinie-Jeziornej przy ul. Piłsudskiego 30

W celu umówienia wizyty do prof. dr hab. n. med. Roberta Gasika zapraszamy do kontaktu telefonicznego z recepcją przychodni:

22 756 44 40 / 506 505 663 

Lecznice@gmail.com

Konstancin-Jeziorna ul. Piłsudskiego 30

Neurolog Konstancin

Ortopeda Konstancin

Kręgosłup Konstancin